passoverr_2012.jpg


תפילת ערבית תתקיים במלון

:בתאום מראש 
אפשרות ללינה במלון במחיר אטרקטיבי
אפשרות לארוחות במלון בשאר ארוחות החג הראשון כולל סדר שני

 

:  עלות לליל סדר
עשרים פאונד למבוגר 

 לילד  עשרה פאונד גיל  3-13 

 לסטודנט חמשה עשר פאונד