בית חב"ד ווסט האמפסטד הנו סניף של רשת בתי חב"ד שנוסדו על ידי הרבי ברחבי העולם כולו. חב"ד מביאה את אור היהדות והחסידות לכל בית בישראל מתוך מאור פנים וכבוד לזולת. בחב"ד רואים בכל יהודי חוליה בשרשרת אחת שלמה - "עם ישראל". לכן חשוב לשלוחי חב"ד שכל יהודי ישמור על זהותו וידבק בערכיה הנצחיים של האומה.
 
חב"ד, בפעילותה המסועפת בארץ וברחבי העולם, מפילה חומות של קיטוב וניכור פנימי בעם ומדגישה את המאחד והמשותף לכולם. בזכות פעילותה של חב"ד - המוני העם קרובים יותר אל החיים היהודיים המקוריים ואל המאור שבתורת ישראל.
 
הפסוק "ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה" הפכה לסיסמתו של הרבי מליובאוויטש, ומצוות "אהבת ישראל" הפכה למוטו המרכזי בפעילות חסידיו.
 
 
 
 

בחודש יולי של 2010, הרב דוד וחנה כץ הקימו חב"ד בווסט המפסטד לכל וכל הצרכים יהודים - ללא קשר לרקע דתי, השתייכות או מצב כלכלי. חב"ד NW6 מוקדשת לשרת כל יהודי עם אהבת ישראל ואהבה ללא תנאי.

הקשת הרחבה שלנו של תוכניות שואפת להבטיח המשכיות וזהות יהודיות ע"י הגברת חינוך יהודי, גאווה, ידע, תרגול ומחויבות.חב"ד המרכז היהודי מספק "בית הרחק מבית" לכל היהודים בסביבה חמה וידידותית.me 4.JPG
הרב דוד כץ